pritapti prie

pritapti prie
relate

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pritapti — pritàpti vksm. Ji̇̀s grei̇̃t pritàpdavo prie žmonių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pritapti — 1 pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė) K, Š 1. intr. NdŽ, DŽ1, Ggr, Lk, Vel, Pg, Ss, Alk atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais J.Balč. Lyg …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pridėti — pridėti, prìdeda, pridėjo 1. tr., intr. R priglausti (prie ko): Tik pridėjai peilį, ir nupjauja Gs. Nespėjo galvos prie paduškos pridėt – ir miega Rdm. Pridėjo ausį prie durų (klauso) Dkšt. Ausis prie žemės pridėjęs klausė BsPI16. Medum pridėkie …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • priklysti — intr. 1. atklydusiam prie ko pritapti: Prie manęs priklydo šuo rš. Priklydo svetimas gėrelis prie mūsų avių, nežinome iš kur J. Pas mus balandis priklydo Vkš. Čia, pri piemenų priklydęs, ganė gyvolius M.Valanč. | prk.: Žodžiai … iš svečių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prilygti — 1 prilygti 1. tr., intr. R, CI60, Dbk pasidaryti, būti lygiam su kuo, susilyginti: Taigi matai, kaip žmogiškas trumpintelis amžis žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms K.Donel. Sūnus tėvui neprilygęs BŽ88. Ar aš prilygau puikiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • priteikti — 1 priteĩkti, ia (prìteikia), prìteikė tr. K, NdŽ 1. I, KŽ parūpinti, duoti: Ans priteĩks tau vaiką bandai ganyti J. Vakare prasidės veselia, tai aš tau priteĩksiu kokį kaulą (sako šuo vilkui) BM256(Grz). Jam karalius davė apsirėdyt šarvu ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritikti — pritìkti Š; H, N, L, Rtr 1. intr. pritapti (glaudžiant): Nepritiñka musi ta plyta gerai pry pašalio Trk. pritiktinaĩ adv.: Tuomi pritaisymu abudu kraštu sukulto indo patepk ir, pritiktinai sudėjęs, kaitink ant anglių, kad gerai pritrauktų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lipti — 2 lìpti, lim̃pa (lem̃pa, liẽmpa, lim̃psta), o intr. 1. R, K kibti, klijuotis prie ko: Purvai lim̃pa prie kojų J. Labai lìpo sniegas prie drabužių Upt. Molis veliasi, lim̃pa prie ratų Ėr. Prasti klijai – nelim̃pa prie popierio Rm. Ot geras alus …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prilipti — 2 prilìpti 1. intr. SD305, K, J prisiklijuoti, prikibti: Pripylė deguto, ir prilipo jos kojos J.Jabl. Įėjo ūkininkas su prilipusiu šiaudu prie milinės rš. Prilìpo kaip degutas prie kulno Rm. Prilipo kaip smala pri tekinio Žr. Prilìpo kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pristoti — 1. intr. Q262, R71, MŽ96, Rtr žengiant atsistoti prie ko: Pristoti prie lango NdŽ. Gaspadorius pri kamarai pristos žadinti Krtn. Petras, kur bus buvęs, vis prie jų pristojęs J.Jabl. Pas tiltalį i pristojo žmogus, i nieko nesako Kal. Pristoj[o]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”